Hjemmeværnet

Stiller du op når det gælder?

OM HJEMMEVÆRNET

Hjemmeværnets logo

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, som består af frivillige medlemmer rekrutteret fra alle dele af samfundet.

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet - herunder opgaver, der støtter øvrige myndigheder i deres opgavevaretagelse. Hjemmeværnet stiller således sine kapaciteter til rådighed for hele samfundet og kan løse opgaver til lands, til vands og i luften. Hjemmeværnet spiller en aktiv og vigtig rolle i samfundets samlede beredskab (totalforsvaret). Herudover bistår Virksomhedshjemmeværnet i forbindelse med beskyttelsen af vigtige installationer, såsom jernbaner, el-net og telefonnet.

En af Hjemmeværnets store forcer er, at de frivillige hjemmeværnssoldater er tilstede lokalt over hele landet og derfor med kort varsel kan stille med enheder i forbindelse med særlige hændelser, ulykker, større katastrofer mv.

Du kan læse mere om hjemmeværnet på hjemmeværnets primære hjemmeside www.hjv.dk, på forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk eller på hjemmeværnets rekrutteringsside www.blivmedlem.nu

Kilde: fmn.dk

KAN JEG BLIVER MEDLEM?

Hjemmeværnet har brug for ansvarsbevidste holdspillere, der har overskud til at hjælpe andre, og som kan holde hovedet koldt i vanskelige situationer. Du kan blive medlem, når du er fyldt 18 år, er dansk statsborger eller har haft fast ophold i Danmark i mindst fem år og er blevet fundet egnet til tjeneste i hjemmeværnet. Det er gratis at blive medlem, og det er ikke nødvendigt at have en militær baggrund. Det vigtigste er en positiv indstilling og viljen til at gøre en indsats. Du bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge på hjemmeværnet, men for at være en aktiv del af hjemmeværnet skal du mindst bruge 24 timer om året på funktionsrelateret uddannelse.

Hey, du har slået javascript fra. Du får en bedre oplevelse ved at slå javascript til.