Kommandodelingen

Kompagniets livsnerve

OM KOMMANDODELINGEN

Kommandodelingens ærmemærke

En kommandogruppe bestående af kompagniets ledelse samt informationspersonellet. Opgaverne er den daglige ledelse af kompagniet herunder al administration vedrørende økonomi, personel og uddannelse. En forsyningsgruppe hvis opgave er at støtte distriktets depot i forsynings og vedligeholdelsestjenesten af alle kompagnier i distriktets område. En forplejningsgruppe hvis opgave er at støtte alle kompagnier i distriktet med forplejning. Dette gøres bl.a. også ved uddannelse og øvelser.

Aktivitetsniveau

Kommandodelingen har et højt aktivitetsniveau da enheden støtter kompagniets andre delinger med alt fra praktiske opgaver til ledelsesmæssige. De forskellige befalingsmænd og officerer stiller efter behov fra kompagniets delingern, og der afholdes desuden et månedligt befalingsmandsmøde.

Opgaver

Kommandodelingen har en lang række opgaver, her er et groft udsnit:

 • Signaltjeneste
 • Forsyningstjeneste
 • Sanitetstjeneste
 • Skydning
 • Ledelse og støtte

Delingens funktioner

Her kan du se nogle af de funktioner hvori du kan specialisere dig i en kommandodeling:

 • Kompagnichef
 • Næstkommanderende kompagni
 • Kommandobefalingsmand
 • Skydelærer
 • Forsyningsbefalingsmand
 • Signalbefalingsmand
 • Rekrutteringsofficer
 • Historiker

Hey, du har slået javascript fra. Du får en bedre oplevelse ved at slå javascript til.