Infanteridelingen

Simul Fortes - Sammen er vi stærke

OM INFANTERIDELINGEN

Infanteridelingens ærmemærke

Kompagniets infanterideling er specialister i at løse forskellige kampopgaver for at imødegå fjenden. Delingen en del af hjemmeværnets PRIK enheder (enheder med PRIoriterede Kompetencer) og kan blive indsat med kort varsel til løsning af civile og militære opgaver.

Delingen skal kunne udføre, deres opgaver i alt slags terræn og i alt slags vejr, og har mulighed for at bevæge sig på lette terrængående lastbiler. Delingen finder og nedkæmper fjenden eller søgere for at standse deres fremrykning og hindre dem i at gøre skade på landet.

Infanteridelingerne er udrustet med forskellige våbensystemer og bruger primært lastbiler til, at søge frem til indsættelses området, hvorefter deløser deres opgaver til fods. Opgaverne kan være af forskellig karakter, ligefra de basale militære opgaver, til at assistere politiet og øvrige civile og myndigheder og ikke mindst levere støtte til hæren.

Infanteridelingen besidder grundlæggende kompetencer som en bevogtningsdeling, dog uden at være specialister, men er i stedet fokuseret på egentlige kampopgaver så som bykamp, skovkamp og kamp fra en stilling.

For at blive optaget i infanteridelingen skal du igennem et grundforløb i vores aspirantgruppe. Her vil du lære de grundlæggende militære færdigheder som vil være dit udgangspunkt for at kunne bygge ovenpå med en specialisering som infanterist.

Læs mere om aspirantgruppen her:
Aspirantgruppen

Aktivitetsniveau

Infanteridelingen har et højt aktivitetsniveau. Der afholdes uddannelsesaftener hver mandag aften, og delingen deltager i 6-8 weekendøvelser om året. Ud over øvelser og uddannelse hjælper delingen med at løfte opgaver som at assistere politi, hæren og det almindelige beredskab i forbindelse med forberedte og akutte opgaver. Der er desuden mulighed for at tage på skydebanen 8-10 gange om året

Opgaver

Infanteridelingen har en lang række opgaver, her er et groft udsnit:

 • Overvågning
 • Bevogtning
 • Afsøgning
 • March
 • Kamp fra stilling
 • Beredskabsområde
 • Angreb
 • Objektnærsikring
 • Almindelig og særlig hjælp til politiet

Delingens funktioner

Her kan du se hvilke funktioner hvori du kan specialisere dig i en infanterideling:

 • Næstkommanderende gruppe
 • Sygehjælper
 • Panserværn skytte/hjælper
 • Let støtte våben skytte/hjælper
 • Kører
 • Gruppefører
 • Radiomand
 • Næstkommanderende deling
 • Delingsfører

Hey, du har slået javascript fra. Du får en bedre oplevelse ved at slå javascript til.