Aspirantgruppen

Grundlæggende militære færdigheder

OM ASPIRANTGRUPPEN

Aspirantgruppens ærmemærke

Inden du kan blive specialist i en af kompagniets delinger skal du igennem et grundforløb. Dette foregår i vores aspirantgruppe hvor alle nye medlemmer starter. Her vil du bliver klædt på til at kunne indgå i enten infanteridelingen, bevogtningsdelingen eller kommandodelingen.

Som aspirant skal du igennem hjemmeværnets lovpligtige grunduddannelse, også kaldet LPU. Der findes i alt 4 LPU moduler, de kan tages som et langt forløb eller som 4 seperate forløb. Du kan læse mere om LPU i hjemmeværnsskolens folder om lovpligtig uddannelse.
LPU (pdf)

Aktivitetsniveau

Aspirantgruppen har et højt aktivitetsniveau. Der afholdes uddannelsesaftener hver tirsdag, og gruppen deltager, efter behov, i uddannelse med de andre delinger. Gruppen deltager i 2-3 øvelser om året, men har desuden muligheden for at deltage i de andre delingers øvelser.

Uddannelse

Herunder kan du se de lovpligtige grundforløb aspiranterne skal gennemføre.

  • LPU 1 - Grunduddannelse
  • LPU 2 - Totalforsvar
  • LPU 3 - Feltuddannelse
  • LPU 4 - Bevogtning

Du kan læse mere om hjemmeværnets lovpligige grunduddannelse her:
Lovpligtig uddannelse

Gruppens funktioner

Da aspirantgruppen fokuserer på grundlæggende militære færdigheder (enkeltkæmper) bliver der ikke specialiseret i egentlige funktioner. De er først når aspiranten rykker videre til én af kompagniets andre enheder at han/hun får en funktion.

Hey, du har slået javascript fra. Du får en bedre oplevelse ved at slå javascript til.