Hjemmeværnskompagni Ballerup

Hjemmeværnskompagni Ballerup løser hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.

Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Infanterideling

Infanteridelingen er hjemmeværnets kampenhed. Delingen er specialister i kamphandlinger som angreb, bykamp og kamp fra stilling.

Læs mere

Bevogtningsdeling

Bevogtningsdelingen er hjemmeværnets eksperter i bevogtning og sikring af vitale militære og civile objekter i krigstid såvel som fredstid.

Læs mere

Kommandodeling

Kommandodelingen leder og støtter de forskellige enheder i hjemmeværnet med opgaver som fx. forsyning, sanitet, signaltjeneste m.m.

Læs mere

Du har javascript slået fra. For en bedre oplevelse bør du slå javascript til.

Om kompagniet

Hjemmeværnskompagni Ballerup er en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn som igen er en del af Totalforsvarsregion Sjælland og er organisatorisk opbygget som et bevogtningskompagni med en infanterideling, som indgår i hjemmeværnets indsatsstyrke.

Vi løser hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund. Derudover deltager vi i fælles opgaver i hjemmeværnets indsatstyrke, som er hjemmeværnets primære styrke til at løse militære opgaver. Hjemmeværnets indsatsstyrke er som ordet siger dem der skal forvente at kunne blive indsat først.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Vi har enheder til alle aktivitetsniveauer gammel som ung, og med større eller mindre krav til fysisk udfoldelse. Du kan læse mere under enhedernes side, om deres krav kan matche dine krav til aktivitet og uddannelse.

Mon ikke vi kunne give dig udfordringer og oplevelser til en aktiv fritid.

Ib.
kaptajn
Kompagnichef

Hey, du har slået javascript fra. Du får en bedre oplevelse ved at slå javascript til.